จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

26 ตุลาคม 2554

ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1)

คำสั่ง ให้กากบาทตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง


1.นักเรียนสังเกตบ้างไหมว่า เราใช้สบู่สำหรับทำอะไร
  ก.ใช้แปรงฟัน
  ข.ใช้ทาตัวให้มีกลิ่นหอม
  ค.ใช้ถูตัวเวลาอาบน้ำ
  ง.ใช้ทาเสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอม
2.เวลาเราแปรงฟันส่วนล่างนักเรียนคิดว่ามีวิธีแปรงอย่างไร
  ก.แปรงขึ้นทั้งด้านนอกและด้านใน
  ข.แปรงลงทั้งด้านนอกและด้านใน
  ค.แปรงขึ้นแปรงลงทั้งด้านนอกและใน
  ง.ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค
3.นักเรียนคิดว่าฟันแท้เรานั้นมีทั้งหมดกี่ซี่
  ก.32 ซี่
  ข.35 ซี่
  ค.42 ซี่
  ง.45 ซี่
4.อวัยวะของจมูกส่วนที่เป็นโพรงและมีช่องเล็ก
  เป็นส่วนที่ต่อไปยังอวัยวะใดของร่างกาย
  ก.ตา
  ข.ปอด
  ค.หูตอนใน
  ง.หัวใจ
5.ประสาทสมองและสมองของหูส่วนใดของร่างกายเรา
  ที่ทำให้ได้ยินเสียงต่าง ๆ
  ก.หูตอนใน
  ข.เยื่อแก้วหู
  ค.ใบหู
  ง.รูหู
6.นักเรียนสังเกตหรือไม่ว่าสีดำที่อยู่ตรงกลาง
  ดวงตาของเรานั้นคืออะไร
  ก.ตาขาว
  ข.ตาแดง
  ค.ตาดำ
  ง.ตาเหลือง
7.เด็กผู้ชายที่มีมาตรฐานของส่วนสูงประมาณ 130.4 เซนติเมตร
  จะมีอายุประมาณกี่ปี
  ก.9 ปี 7 เดือน
  ข.10 ปี 7 เดือน
  ค.11 ปี 7 เดือน
  ง.12 ปี 7 เดือน
8.เด็กผู้ชายที่มีมาตรฐานของน้ำหนักประมาณ 23 กิโลกรัม
  จะมีอายุเท่าใด
  ก.9 ปี 3 เดือน
  ข.6 ปี 3 เดือน
  ค.8 ปี 3 เดือน
  ง.7 ปี 3 เดือน
9.นักเรียนคิดว่ามนุษย์เรานั้นจะมีความสูงเพิ่มขึ้น
  เมื่อมีอายุย่างเข้ากี่ปี
  ก.10-12 ปี
  ข.12-14 ปี
  ค.14-16 ปี
  ง.16-18 ปี
10.เมื่อมีอายุ 7-9 ปี เด็กในวัยนี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม
  ของเด็กตอนใด
  ก.วัยเด็กตอนต้น
  ข.วัยเด็กตอนกลาง
  ค.วัยเด็กตอนปลาย
  ง.วัยเด็กตอนสูง


*****************************
เฉลย


1.ตอบ ค.ใช้ถูตัวเวลาอาบน้ำ
2.ตอบ ก.แปรงขึ้นทั้งด้านนอกและด้านใน
3.ตอบ ก.42 ซี่
4.ตอบ ค.หูตอนใน
5.ตอบ ก.หูตอนใน
6.ตอบ ค.ตาดำ
7.ตอบ ก.9 ปี 7 เดือน
8.ตอบ ค.8 ปี 3 เดือน
9.ตอบ ก.10-12 ปี
10.ตอบ ข.วัยเด็กตอนกลาง


Rinlaporn&Omsin