จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

25 เมษายน 2554

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนประกอบอาหาร
          .        อาหารน่ารับประทาน
          .        ได้รับประทานอาหารราคาแพง
          .        รายการอาหารมีความหลากหลาย
          .        ทุกคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารครบ
2.  นักเรียนจะเลือกซื้ออาหารกระป๋องอย่างไร  
          .        กระป๋องใหญ่
          .        ซื้อตามใจชอบ
          .        กระป๋องที่ใหม่
          .        ดูวัน เดือน ปี ที่ผลิต
3.  การล้างผักผลไม้ตามข้อใดจึงจะปลอดภัย
          .        แช่น้ำเย็นจัด
          .        แช่ด่างทับทิม
          .        ล้างน้ำตามธรรมดา
          .        ล้างด้วยผงซักฟอก
4.  ผักในข้อใดนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน
          .        หน่อไม้                            
          ข.        แตงกวา
          .        มะเขือ                               
          ง.        ฟักทอง
5.  ผลไม้ในข้อใดที่ไม่นิยมนำมาแช่อิ่ม
          .        มะขวิด                              
          ข.        มะยม
          .        มะขาม                              
          ง.        มะม่วง
6. การห่อขนมทรงสูงแตกต่างจากการห่อขนมทรงเตี๊ยในข้อใด
          .        การกลัดไม้                       
          ข.        การวางขนม
          .        การวางใบตอง               
          ง.  การใช้ใบมะพร้าวคาดเป็นเตี่ยว
7.  ข้อใดเป็นลักษณะที่ดีในการเลือกรับประทานอาหาร
          .        รับประทานอาหารเมื่อหิว
          .        รับประทานอาหารตรงเวลา
          .        รับประทานผักและผลไม้มากๆ
          .        รับประทานอาหารประเภทเนื้อมากๆ
8. พืชต่อไปนี้ขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อ ยกเว้นข้อใด
          .        ข่า                                      
          ข.       กล้วย
          .        ตะไคร้                              
          ง.        กระเทียม
9.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครื่องมือการเกษตร
          .        ช่วยทุ่นแรง                     
          ข.        ทำให้สะดวก
          .        ช่วยลดอันตราย              
          ง.        ลดค่าจ้างแรงงาน
10. ข้อใดคือขั้นตอนของการใช้เครื่องมือการเกษตร
          .       เลือก-ใช้-ทำความสะอาด-เก็บ
          ข.       ใช้-เลือก-เก็บ-ทำความสะอาด
          ค.        เลือก ใช้ เก็บ ทำความสะอาด
          ง.        ทำความสะอาด- เลือก ใช้ เก็บ
11.  ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ด
          .        เข็ม                                    
          ข.        มะลิ
          .        เทียนหยด                        
          ง.        ทานตะวัน
12. ข้อใดถือว่าเป็นดอกไม้ทั้งหมด
          .        เล็บครุฑ ชบา               
          ข.        กุหลาบ - เฟิน
          .        พลูด่าง เข็ม                   
          ง.        หงอนไก่ เข็ม
13. พืชในข้อใดปลูกไว้สำหรับกินดอก
          .        โสน                                  
          ข.        ฟักทอง
          .        กวางตุ้ง                            
          ง.        หัวผักกาดขาว
14. ถ้าหว่านเมล็ดในแปลงแล้วมีต้นอ่อนงอกออกมามากควรทำอย่างไร
          .        ถอนทิ้ง            
          ข.        ถอนไปปลูกที่อื่น
          .        ใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น
          ง.        ถูกทั้ง ก และ ค
15. การกำจัดวัชพืชแบบใดที่ทำให้ดินร่วนซุยได้ดีที่สุด
          .        การถอน                           
          ข.        การพรวนดิน
          .        การใช้มีดถาง                  
          ง.        การคลุมโคนต้นพืช
16. ผักชนิดใดปลูกโดยใช้เมล็ดเลยไม่ต้องใช้ต้นกล้า
          .        คะน้า                                
          ข.        ถั่วฝักยาว
          .        ผักกาดขาว                       
          ง.        ผักกวางตุ้ง
17. ตัวเลือกในข้อใดเป็นชื่อของไม้ประดับ
          .        โกสร                                
          ข.         กุหลาบ
          .        ว่านสี่ทิศ                          
          ง.         พุทธรักษา
18.  ไม้ดอกควรได้รับธาตุอาหารชนิดใดมากที่สุด
          .        ธาตุฟอสฟอรัส               
          ข.        ธาตุแคลเซียม
          .        ธาตุโปแทสเซียม            
          ง.        ธาตุไนโตรเจน
19.  ไม้แขวนชนิดใดนิยมนำมาปลูกกับผลมะพร้าว
          ก.        เดฟ                                   
          ข.        พลูด่าง
          ค.        รวงข้าว                             
          ง.         กุหลาบ
20.  การดูแลรักษาไม้แขวนเราควรปฏิบัติย่างไร
          ก.        รดน้ำตลอดเวลา            
          ข.        แขวนที่ที่มีลมพัดไม่แรง
          ค.        แขวนที่ที่มีแสงแดดตลอด
          ง.        ถ้าดินแข็งควรพรวนดินใส่ปุ๋ย
21.  นักเรียนคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่พืชไร่
          ก.        อ้อย                                   
          ข.        มะม่วง
          ค.        ถั่วลิสง                              
          ง.        ข้าวโพด
22.  พืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือข้อใด
          ก.        มะขามเทศ                       
          ข.        ข้าวหอมมะลิ
          ค.        มันสำปะหลัง                  
          ง.        มะม่วงหิมพานต์
23.  ถ้าเราจะทำถั่วงอกเราจะนำถั่วชนิดใดมาเพาะให้เป็นถั่วงอก
          ก.        ถั่วดำ                                 
          ข.        ถั่วแดง
          ค.        ถั่วลิสง                              
          ง.        ถั่วเขียว
24.  สถานที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็ดนั้นควรจะเป็นบริเวณใดถึงจะดี
          ก.        เชิงเขา                              
          ข.        ชายป่า
          ค.        ที่ราบลุ่ม                           
          ง.        ที่ใดก็ได้
25.  นักเรียนปลูกผักควรใช้เครื่องมือชนิดใดเหมาะสมมาตักปุ๋ยใส่กระถางต้นไม้หน้าบ้าน
          ก.        จอบ                                   
          ข.        พลั่ว
          ค.        เสียม                                 
          ง.        ช้อนปลูก
26.  หากเราต้องการสร้างคอกสัตว์เลี้ยงไว้ใกล้ที่พักอาศัยมากๆ จะเกิดปัญหาและมีผลเสียหายอย่างไร
          ก.        ขนส่งลำบาก                   
          ข.        ดูแลรักษายาก
          ค.        มีศัตรูรบกวนมาก          
          ง.        กลิ่นมูลรบกวนและสกปรก
27.  ก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงจากที่อื่นนำมาเข้าฝูงเราควรทำอย่างไรก่อน
ก.            กักแยกไว้จากฝูงก่อน
ข.            ปล่อยเข้าเลี้ยงด้วยกันได้เลย
ค.            ให้อาหารเสริมให้มากๆ ก่อน
ง.            ทดสอบความสามารถของสัตว์นั้นเสียก่อน
28.  ในการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงสัตว์เราควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก.            วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้าง
ข.            ลักษณะพื้นที่ที่จะสร้าง
ค.            ชนิดของสัตว์ที่จะเลี้ยง
ง.            จำนวนของสัตว์ที่จะเลี้ยง
29.  หลักในการให้อาหารสัตว์เลี้ยงคือข้อใด
          ก.        ให้ในปริมาณมากๆ
          ข.        ให้ตรงเวลาและเป็นเวลา
          ค.        ให้ทีละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง
          ง.        ให้ตามความต้องการของสัตว์เลี้ยง
30.  ถ้าเลื่อยเป็นสนิม เราจะมีการแก้ไขอย่างไรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี
ก.            ใช้ฟองน้ำถู                     
ข.         ใช้ผ้าเช็ด
ค.             เช็ดด้วยน้ำมัน                   
ง.         ใช้กระดาษทรายขัด
31.  ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ ฝาน้ำอัดลม เราสามารถนำมาใช้ประดิษฐ์อะไรได้บ้าง
          ก.        ที่รองแก้ว                        
          ข.        ที่รองหม้อ
          ค.        ที่วางรองเท้า                   
          ง.        ทำฉิ่งพวง
32.  ข้อใดอยู่ในขั้นตอนเตรียมการของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน
ก.       จัดทำโปสเตอร์
ข.       จัดตกแต่งสถานที่
ค.       อธิบายความแก่ผู้ชม
ง.       ขอความร่วมมือในการส่งผลงานมาแสดง
33.  ในการทำว่าว โครงของตัวว่าวนั้นควรทำมาจากวัสดุประเภทใด
                ก.     ไม้ไผ่                             
                ข.       ไม้ยาง
                ค.      ไม้มะค่า                       
                ง.      ไม้มะขามเทศ
34.  อุปกรณ์ในข้อใดจำเป็นที่สุดสำหรับการประดิษฐ์ที่เก็บเข็มได้ดีที่สุด
                ก.      กาว                               
                ข.      กรรไกร
                ค.      กระป๋องแป้ง               
                ง.      สำลีหรือนุ่น
35.  กระดาษหรือวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นกลีบเลี้ยงดอกไม้ประดิษฐ์น่าจะเป็นสีใดมากที่สุด
                ก.      สีแดงสด                      
                ข.      สีเขียวไพล
                ค.      สีเหลืองขมิ้น              
                ง.      สีดำและสีน้ำตาล
36.  งานประดิษฐ์ที่มีคุณค่านั้นควรเด่นทางด้านใดมากที่สุด
ก.        ใช้ของราคาแพง    
ข.        ผู้มีชื่อเสียงเป็นคนทำ
ค.        มีความคิดสร้างสรรค์
ง.        มีความประณีตและใช้เวลาทำนาน
37.  ผลิตภัณฑ์ในข้อใดที่ทำขึ้นมาจากการสาน
                ก.      ผ้าปูโต๊ะ              
                ข.      ปลอกหมอน
                ค.      ผ้าเช็ดหน้า         
                ง.       กระติบใส่ข้าวเหนียว
38.  เมื่อมีการจัดงานนิทรรศการเสร็จแล้ว เพราะเหตุใดจึงมีการสรุปผลการทำงาน
ก.            ประเมินราคา
ข.            รวบรวมรายได้
ค.            แจกของกันใช้
ง.            เพื่อสรุปข้อดีและข้อเสียที่ควรแก้ไข
39.  ข้อใดเป็นความหมายของ คำว่า งานธุรกิจ
                ก.      งานผลิตสินค้าและบริการ
                ข.      งานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
                ค.      งานที่ต้องการกำไรเป็นสิ่งตอบแทน
                ง.      ถูกทั้ง ก ข และค
40.  ลักษณะผู้ประกอบอาชีพที่ดีนั้นเป็นลักษณะอย่างไร
          ก.        เห็นแก่ตัว                        
          ข.        ไม่สู้งานหนัก
          ค.        ตัดสินใจอย่างฉลาด      
          ง.         ไม่อดทน

By : Rinlaporn Airsan