จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

5 กันยายน 2554

การเทียบอักษรไทย - อังกฤษ

                             การเทียบอักษรภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

อักษรไทย................................................ตรงกับ.....................................อักษรอังกฤษ

แอ, เอ, อะ, อา.........................................".........".....................................A - a
บ..............................................................".........".....................................B - b
ค, ซ.........................................................".........".....................................C - c
ด, ต, ฎ.....................................................".........".....................................D - d
เอ, อี........................................................".........".....................................E - e
ฟ, ฝ.........................................................".........".....................................F - f
ก, จ..........................................................".........".....................................G - g
ฮ, ห.........................................................".........".....................................H - h
อิ, ไอ.......................................................".........".....................................I - i
จ..............................................................".........".....................................J - j
ค, ก.........................................................".........".....................................K - k
ล, ฬ.........................................................".........".....................................L - l
ม..............................................................".........".....................................M - m
น, ณ........................................................".........".....................................N - n
โ, อ..........................................................".........".....................................O - o
พ, ภ, ผ, ป................................................".........".....................................P - p
คว (คู่กันเสมอ)........................................".........".....................................Q - q
ร, ฤ..........................................................".........".....................................R - r
ช, ส. ศ, ษ................................................".........".....................................S - s
ท, ต, ถ, ธ, ฒ, ฐ.......................................".........".....................................T - t
อั, อุ, อู.....................................................".........".....................................U -u
ว..............................................................".........".....................................V - v
ว..............................................................".........".....................................W - w
กช, ช.......................................................".........".....................................X - x
ช..............................................................".........".....................................Z - z

************************
Rinlaporn&Omsin